Sponsors

image1 image2 image3

Gedragsregels

PLEZIER

Leden en betrokkenen van Basketbalvereniging Volendam...
... stellen plezier boven prestatie
... beleven plezier aan het samenspelen
... vieren samen een overwinning, en accepteren samen een verlies
... lachen met elkaar, niet om elkaar
... zijn nooit groter dan de club of het team
... komen en gaan met plezier naar momenten van de club


SPORTIVITEIT

Leden en betrokkenen van Basketbalvereniging Volendam...
... houden zich aan de geschreven (basketbal)regels
... geven fouten toe in en om het veld
... schudden vooraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
... schudden achteraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
... accepteren beslissingen van de scheidsrechter
... zullen onder geen beding tegenstanders, scheidrechters of derden provoceren
... zullen onder geen beding tegenstanders moedwillig blesseren
... zijn als toeschouwers positieve supporters voor clubgenoten of tegenstanders
... bij ernstige blessures van een tegenstander zal de coach of speler achteraf contact hebben met de speler of coach in kwestie (kaart, telefonisch of mail)

RESPECT

Leden en betrokkenen van Basketbalverenging Volendam...
... hebben respect voor (de kwaliteiten van) clubgenoten en tegenstanders
... tonen respect naar de scheidsrechters en waarderen diens rol
... tonen respect in en om het veld
... luisteren naar elkaar en accepteren elkaars verschillende meningen
... respecteren en accepteren andere mensen zoals ze zijn
... onthouden zich van racistische, seksistische of kleinerende uitlatingen
... zullen andere mensen onder geen beding intimideren, pesten of discrimineren
... behandelen materialen en zalen alsof het van henzelf is


BETROUWBAAR

Leden en betrokkenen van Basketbalvereniging Volendam...
... komen gemaakte afspraken na
... accepteren dat lid zijn van Basketbalvereniging Volendam niet alleen basketballen zelf is
... voeren de zaaltaken consequent en gedegen uit of regelen vervanging
... benoemen positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag
... zijn altijd open en eerlijk naar andere leden


Bestuur, begeleiders, ouders, coaches...
... creëren een fijn en veilig sportklimaat voor de (jeugd)leden
... zijn onder geen enkele omstandigheid alleen met (jeugd)leden
... nemen klachten serieus en handelen hier gedegen naar
... belonen positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag

BETROKKEN

Leden en betrokkenen van Basketbalvereniging Volendam...
... zijn op hun eigen manier betrokken bij de club en leveren naar eigen vermogen een bijdrage aan de club
... realiseren zich dat er meer achter de vereniging schuilt gaat dan enkel trainen en wedstrijden spelen
... bouwen en ruimen mee op, voor en na de training
... zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor de jeugd en elkaar
... zijn ondanks blessures of andere zaken een ondersteuning voor het team (en de club)
... genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten
... spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
... zijn alert op sexueel grensoverschrijdend gedrag van leden en kader
... handelen volgens meldprotocol (nog in te vullen)  bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

OVERIG

Verbod op het dragen van sieraden tijdens training en wedstrijden

Meerdere leden zijn al meerdere malen gevraagd om tijdens trainingen en wedstrijden alle sieraden te verwijderen van het lichaam. Het gaat om oorbellen, ringen, kettingen om hals en pols etc. De reden is vrij simpel: basketball is een sport met veel en snelle bewegingen. Als per ongeluk aan een oorbel wordt gehaakt, dan kan een deel van het oor meegenomen worden. Dit leidt tot grote lichamelijke maar ook financiële schade. Dergelijke ongevallen worden namelijk niet vergoed omdat van een ieder in een sport wordt verwacht dat hij of zij geen sieraden draagt. De leden wordt dan ook dringend gevraagd verzocht om tijdens trainingen en wedstrijden geen sieraden te dragen. Trainers en coaches mogen leden die de sieraden niet willen verwijderen, van de training sturen. Bij wedstrijden is het een taak van de scheidsrechters om spelers met sieraden te vragen deze te verwijderen. Indien spelers dit weigeren, mogen zij door de scheidsrechters worden uitgesloten van deelname. Met deze mededeling wordt de aansprakelijkheid van het bestuur nadrukkelijk verlegd naar de spelers en de (assistent-)coaches, trainers en scheidsrechters indien er toch met sieraden wordt gespeeld.

 

Bedienen materialen door jeugdleden

De trainers wordt gevraagd om baskets (mobiel), hangbaskets en ander materiaal altijd ZELF te plaatsen of bedienen. Als een jeugdlid iets overkomt terwijl hij/zij bijvoorbeeld een basket neerhaalt, dan is de trainer verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade. Ook wordt gevraagd om de kinderen absoluut niet in de materiaalhokken te laten spelen (met name in de Kreil). Als er ongelukken of schade wordt veroorzaakt, dan is de trainer de eerst aansprakelijke. Voorkom dit svp en laat de kinderen doen waarvoor zij zijn gekomen, namelijk basketballen. 

share