Sponsors

image1 image2 image3

Nieuwe Spelregels 2014 - 2015

Gewijzigde spelregels 1 maart 2017

files/Spelwijzigingen_per_1_mrt_2017.pdf

 

Nieuwe spelregels 2014/15
In het seizoen 2014/2015 zullen er een aantal spelregels wijzigen. Onderstaand een kort overzicht.

No-charge zone
De no-charge zone is twee seizoenen geïntroduceerd geïntroduceerd. In het verleden stond een verdediger binnen deze zone wanneer hij met beide voeten volledig binnen de halve cirkel stond - op dit moment kan er dus geen aanvallende fout gefloten worden tegen een aanvaller. Vanaf volgend seizoen staat een verdediger ook nog binnen de no-charge zone, als slechts een deel van één van zijn voeten binnen de halve cirkel staat. Let op: deze regel (het niet fluiten van een aanvallende fout) geldt alleen als een aanvaller volledig in de lucht is, bezig is met een doelpoging en het contact van torso op torso plaatsvindt.

Time-outs
Een team heeft recht op drie time-outs in de tweede helft van de wedstrijd. In de laatste twee minutenvan de wedstrijd geldt echter vanaf nu een beperking tot maximaal twee time-outs per team - ook als een team er nog drie beschikbaar heeft.

Technische en Onsportieve fouten
Theoretisch mocht een speler 5 technische fouten halen en werd een speler na twee onsportieve fouten gediskwalificeerd, waarbij dezelfde consequenties golden als na een Diskwalificerende fout. Vanaf 2014/2015 wordt een speler met twee Technische fouten of twee Onsportieve fouten gediskwalificeerd voor de rest van de wedstrijd.

Driepuntspoging
Wanneer een speler schiet van achter de driepuntslijn, en dit schot nog wordt aangeraakt vanuit het tweepuntsgebied (bijvoorbeeld poging tot blok door een verdediger), en de bal gaat door de basket, telde dit in het verleden voor twee punten. Vanaf nu telt deze score voor drie punten, omdat het schot is gedaan vanuit het driepuntsgebied.

14/24 seconden (vanaf 2015/2016)
FIBA heeft ook een wijziging aangekondigd wat betreft de 24-secondenregel. Wanneer, na een schot, het aanvallende team opnieuw balbezit verkrijgt, hebben zij slechts 14 seconden de tijd voor een nieuwe schotpoging, in plaats van de oude 24. Let op: omdat de schotklokken hier nog niet op zijn aangepast, wordt deze regel pas vanaf seizoen 2015/2016 ingevoerd. In de Dutch Basketball League wordt al wel metdeze nieuwe regel gespeeld.

Straf technische fouten
De straf bij een Technische Fout, voor zowel een coach als een speler, is vanaf volgend seizoen één vrije worp en zijkant (tegenover de jurytafel ter hoogte van de middenlijn).

share